Dostępne powierzchnie magazynowe

Magazynowanie

ET Logistik dysponuje magazynami o różnorodnych możliwościach przechowania szerokiej gamy towarów. Większość naszych magazynów spełnia standardy określone w HACCP, włącznie ze składowaniem towarów wymagających regulowanej temperatury. Wybrane centra spełniają również warunki do magazynowania towarów niebezpiecznych (ADR).

W celu zapewnienia naszym klientom dogodnych warunków finansowych, magazyny udostępniamy w większości jako magazyny „shared user”- tj. dla wielu klientów równocześnie. Zapewniamy przez to optymalne dostosowanie przestrzeni magazynowej do zmian w ilościach składowanych towarów.

W naszych magazynach w pełni wykorzystujemy technologię bezprzewodowej identyfikacji kodów kreskowych - zarówno w zakresie identyfikacji towaru, jak i kontroli operacji magazynowych. Miejsca składowania wyposażone są w etykiety z kodem kreskowym wskazującym ich unikalny adres. Pobranie towaru z miejsca składowania jak i jego uzupełnienie odbywa się każdorazowo pod kontrolą WMS z kontrolą i potwierdzeniem miejsca operacji.

Magazyn fizyczny może być podzielony na strefy magazynowe. Każda ze stref będzie w systemie identyfikowana jako osoby magazyn logiczny. Magazyny w większości wyposażone są w system regałów umożliwiający jego prostą rekonfigurację w odpowiadającą indywidualnym potrzebom naszych klientów.

Każde z miejsc składowania również w strefie blokowej jest opisane adresem umożliwiającym zapis jego położenia oraz jego późniejsze automatyczne odnalezienie. Podstawowa zasada – na jednym miejscu składowania znajdować się może jeden indeks towarowy, w jednej dacie przydatności, z jednym numerem partii.

Zarządzanie zapasem i kontrola pracy magazynu

Systemy ETL zapewniają zarządzanie zapasem nie tylko w odniesieniu do stanów ilościowych i asortymentowych, uwzględniając różnorodne strategie (FIFO, FEFO) ale również w ujęciu jakościowym na poziomie nośnika (palety) w magazynie.

Dzięki naszym narzędziom dostarczamy bieżące informacje związane z przebiegiem procesu logistycznego takie jak:

  • stany magazynowe w ujęciu zbiorczym
  • stany magazynowe w rozbiciu na poszczególne nośniki (palety) z podaniem daty przydatności towaru znajdującego się na danym nośniku i opcjonalnie numerem partii produkcyjnej dla tej palety
  • rotacja towaru w ujęciu zbiorczym lub szczegółowym
  • service level - realizacja każdej linii zlecenia w ujęciu zlecono-wydano z możliwością podania dla każdej linii zamówienia numeru partii lub daty przydatności, z której wydany towar pochodził.