Informacja dla klientów o wprowadzeniu obligatoryjnej elektronicznej opłaty (e-myta)

Zgodnie z Dyrektywą nr 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 17.05.2006 wszystkie państwa UE zobowiązane są wprowadzić do dn. 1.01.2012 opłaty dla pojazdów powyżej 3,5 t za użytkowanie infrastruktury drogowej.
W większości krajów Unii Europejskiej powyższa opłata już obowiązuje. W Polsce zgodnie z Ustawą o drogach publicznych - tekst jednolity z dn.25.01.2007r. (Dz. U. Nr 19, poz.11) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dn.22.03.2011 w sprawie dróg krajowych (…) (Dz. U. z 2011 r. Nr 80 poz. 433), e-myto będzie wprowadzone od 1 lipca 2011 roku.

Docelowo, w kilku etapach, tą obligatoryjną opłatą elektroniczną (e-mytem) zostaną objęte kolejne odcinki autostrad, dróg ekspresowych oraz wybrane odcinki dróg krajowych. Dodatkowo, przy likwidacji systemu winiet, wprowadzony został nowy system poboru opłat za użytkowanie dróg koncesjonowanych, który będzie również dodatkowym kosztem. W/w zmiany wprowadzają konieczność korekty cen przez przewoźników w Polsce, w tym także przez ET Logistik sp. z o.o.

W związku z wprowadzeniem e-myta , do cen naszych krajowych usług transportowych zostały dodane opłaty z tego tytułu w postaci nowej, odrębnej pozycji w Tabelach Opłat za Usługi Dodatkowe.Dodatek ten dotyczy wszystkich Klientów ET Logistik sp. z o.o. korzystających z usług transportowych na terenie całego kraju i wynika z nowej opłaty publicznoprawnej.

Aktualna stawka opłaty wynosi:

Wskaźnik opłaty drogowej dla przesyłek
drobnicowych krajowych i częściowych krajowych


6,05%