O firmie

Witamy na stronie internetowej ET Logistik Sp. z o. o. Należymy do ogólnoświatowej grupy logistycznej Geis (Geis Group) z siedzibą w Bad Neustadt w Niemczech. Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w dziedzinie logistyki, a doskonała znajomość polskiego i międzynarodowego rynku logistycznego pozwala nam sprostać oczekiwaniom naszych Klientów. ET Logistik Sp. z o. o. oferuje wszechstronne usługi logistyczne i transportowe o wysokiej jakości.

Kim jesteśmy...

ET Logistik Sp. z o.o. jest należącym do Grupy Geis operatorem, który realizuje usługi logistyczne oraz usługi dystrybucji ładunków drobnicowych i całopojazdowych zapewniając swym krajowym i zagranicznym klientom oraz partnerom najwyższy poziom jakości tych usług.

ET Logistik Sp. z o.o. działa na polskim rynku od 1995 r. Dziś zatrudnia niemal 300 wysoko wykwalifikowanych pracowników w 8 oddziałach, dysponujących profesjonalnymi narzędziami pracy i nowoczesnymi systemami informatycznymi wspomagającymi zarówno realizację pojedynczych zleceń transportowych jak i umożliwiającymi obsługę skomplikowanych projektów logistycznych.

Misja firmy

Misją ET Logistik jest:

  • ciągły wzrost i umacnianie pozycji rynkowej poprzez doskonalenie procesów wewnętrznych i dostarczanie Klientom firmy nowoczesnych, efektywnych i optymalnych rozwiązań spedycyjnych, transportowych i logistycznych
  • zrównoważony rozwój działalności: ochrona środowiska naturalnego i tworzenie przyjaznych człowiekowi miejsc pracy stanowi ważny aspekt działania, uwzględniany przy podejmowaniu decyzji strategicznych i operacyjnych na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem oraz zarządzania relacjami z otoczeniem.

Historia firmy

ET Logistik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została założona 9 marca 1995 r. Do listopada 2009 r. działalność była prowadzona pod firmą M&M Logistik Sp. z o.o. Od 4.11.2009 r. ET Logistik Sp. z o.o. występuje na rynku TSL w Polsce jako neutralny operator logistyczny oraz organizator drogowych przewozów ładunków w segmencie przesyłek drobnicowych (w ramach Systemu Dystrybucji ETLnet) oraz w segmencie przesyłek całopojazdowych. Przedmiotem działania były pierwotnie usługi magazynowe i dystrybucyjne, następnie podjęto działalność w zakresie logistyki kontraktowej (w 1997 r.) oraz krajowych przewozów całopojazdowych (w 2006 r.). Stopniowo rozbudowywano sieć oddziałów na terenie całego kraju, obejmującą centra logistyczne w Woli Rakowej k/Łodzi (od 1996 r.), Legionowie (od 1999 r. do 2001 r.), Katowicach (od 1999 r. do 2009 r.), Pruszkowie (od 2001 r.), Poznaniu (od 2003 r.), Wrocławiu (od 2006 r.) i Piotrkowie Tr. (od 2007 r. do 2012 r.), a także terminale przeładunkowe w Rzeszowie (od 1999 r.), Szczecinku (od 2003 r. do 2008 r.), Bydgoszczy (od 2008 r.) i Pruszczu Gd. (od 2009 r.), biuro centrali w Warszawie (od 1995 r.) oraz biuro handlowe w Krakowie (od 2006 r. do 2011 r.) . Od lipca 2009 r. prowadzona jest działalność w nowym centrum logistycznym w Jaworznie-Jeleń. Budowa ogólnopolskiej sieci dystrybucji przesyłek drobnicowych ETLnet, pierwotnie nazywanej M&Mnet, rozpoczęła się w 2003 r. od podpisania umów franchisingowych z pierwszymi partnerami w Szczecinie, a następnie w Zielonej Górze (w 2004 r.), w Białymstoku i Lublinie przystąpili do sieci ETLnet w 2009 r.

ET Logistik Sp. z o.o. od wielu lat stosuje Zintegrowany System Zarządzania, którego zgodność z międzynarodowymi standardami potwierdzają następujące certyfikaty przyznane przez renomowaną jednostkę certyfikującą TÜV SÜD:
Magazyn Transfer

Magazyn klientów i pracowników Grupy Geis w Polsce:Członkowie zarządu

Zarząd ET Logistik Sp. z o.o.:

Prezes Zarządu: Michal Martinovič
Wiceprezes Zarządu: Luboš Scheinost
Wiceprezes Zarządu: Adam Kwiatkowski